2013, മാർച്ച് 9, ശനിയാഴ്‌ച

ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ ലോഗോ shihab thangal relief cell

ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ ലോഗോ.20 ഒക്ടോബർ 2012 നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നഗര വികസന മന്ത്രി ശ്രീ മഞ്ഞളാം കുഴി അലി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.( ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വിവേചനമില്ലാതെ സമൂഹത്തിലെ കരുണ യും സഹായവും അർഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഹരിതാർഭമായ ഒരു കൈനീട്ടം) ഈ ലോഗോയെ കുറിച്ച് ഞിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും പങ്കെവെക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ